Горещо валцуванни пръти

цилиндрични пръти: диаметър 16—300 mm
прътов материал с квадратно сечение: 10—80 mm
прът с шестоъгълно сечение: 10—70 mm
лентов материал: 25 x 5 mm—150 x 60 mm
широкоплощна стомана: 150 x 5 mm—600 x 60 mm

Горещо валцувана  тел

на кангали с диаметър 5,5—28 mm

Видове стомана

  • нелегирана
  • въглеродна
  • легирана
  • неръждаема аустенитна с диаметър до 15 mm